• กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 2563

EB 18 เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB18.128 มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์

EB18.129 มีบันทึกขออนุมัติโครงการ

EB18.130 มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ

EB18.131 ภาพตามข้อ 130 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด

EB18.132 มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา

EB18.133 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ

EB18.134 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 19 มีเจ้าหน้าที่ร่วมกลุ่ม

EB19.135 มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB19.136 มีรายการสมาชิกของกลุ่ม

EB19.37 มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

EB19.138 มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม

EB19.139 มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส

EB19.140 มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์

EB19.141 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม

EB19.142 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 วิเคราะห์ความเสี่ยงทับซ้อน

EB20.143 มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20.144 มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น

EB20.145 มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20.146 มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์

EB20.147 มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่

EB20.148 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 21  มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง

EB21.149 มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21.150 มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง

EB21.151 มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน

EB21.152 มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง

EB21.153 มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์

EB21.154 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB21.155 มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม

EB21.156 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 22 เสวนาประโยชน์ทับซ้อน

EB22.157 มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22.158 มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB22.159 มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)

EB22.160 มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้

EB22.161 มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้

EB22.162 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23   มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

EB23.163 มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

EB23.164 มีแผนครบองค์ประกอบ

EB23.165 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน

EB23.166 มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์

EB23.167 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน

EB 24 มีการกำกับแผนป้องกันทุจริต

EB24.168 มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4

EB24.169 มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม

EB24.170 มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB24.171 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ธันวาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ธ.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ผู้เยี่ยมชม

  • 9
  • 83
  • 220
  • 1,026
  • 95,538
  • 399,997
  • 4
  • 41
  • 18