• กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 2562

EB 18 เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB18.128 มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์

EB18.129 มีบันทึกขออนุมัติโครงการ​

EB18.130 มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ

EB18.131 ภาพตามข้อ 130 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด

EB18.132 มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา

EB18.133 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ

EB18.134 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 19 มีเจ้าหน้าที่ร่วมกลุ่ม

EB19.135 มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่​

EB19.136 มีรายการสมาชิกของกลุ่ม

EB19.37 มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม​

EB19.138 มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม​

EB19.139 มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส

EB19.140 มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์​

EB19.141 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม​

EB19.142 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 วิเคราะห์ความเสี่ยงทับซ้อน

EB20.143 มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน​

EB20.144 มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น​

EB20.145 มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน​

EB20.146 มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์​

EB20.147 มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่​

EB20.148 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 21  มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง

EB21.149 มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน​

EB21.150 มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง​

EB21.151 มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน​

EB21.152 มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง​

EB21.153 มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์​

EB21.154 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์​

EB21.155 มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม

EB21.156 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 22 เสวนาประโยชน์ทับซ้อน

EB22.157 มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22.158 มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน​

EB22.159 มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)​

EB22.160 มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้​

EB22.161 มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้​

EB22.162 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23   มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

EB23.163 มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต​

EB23.164 มีแผนครบองค์ประกอบ​

EB23.165 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน​

EB23.166 มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์

EB23.167 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน

EB 24 มีการกำกับแผนป้องกันทุจริต

EB24.168 มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4​

EB24.169 มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม​

EB24.170 มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์​

EB24.171 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ธันวาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ธ.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ผู้เยี่ยมชม

  • 9
  • 83
  • 220
  • 1,026
  • 95,538
  • 399,997
  • 4
  • 41
  • 18