• กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19

ด้านความพร้อมรับผิดชอบ 2563

EB 10 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ

EB10.55 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

EB10.56 มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

EB10.57 เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน

EB10.58 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน

EB10.59 มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่

EB 11 เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน

EB11.60 มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561

EB11.61 มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB 12 เผยแพร่ผลการกำกับงานตามแผน

EB12.62 มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน

EB12.63 มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB12.64 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์

EB 13 มาตรการผู้มีสัมฤทธิ์ต่ำ

EB13.65 มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

EB13.66 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในมาตรการ

EB13.67 มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

EB 14 เผยแพร่ดีเด่น/ดีมาก

EB14.68 มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก

EB14.69 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ

EB 15 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

EB15.70 มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต

EB15.71 มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม

EB15.72 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB15.73 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen

EB 16 ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน

EB16.74 มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB16.75 มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

EB16.76 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

EB16.77 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

EB16.78 มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

EB16.79 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

EB16.80 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

EB16.81 มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่

 EB16.82 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

พฤศจิกายน 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ธ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ผู้เยี่ยมชม

  • 8
  • 87
  • 122
  • 916
  • 95,395
  • 399,180
  • 4
  • 41
  • 18