• กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง COVID-19

ด้านความปลอดจากทุจริต 2563

EB 17 มาตรการป้องกันรับสินบน

EB17.83 มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

EB17.84 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัติเผยแพร่

EB17.85 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

EB17.86 มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์

EB17.87 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.88 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน

EB17.89 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

EB17.90 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

EB17.91 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.92 มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

EB17.93 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัติเผยแพร่

EB17.94 มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์

EB17.95 มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์

EB17.96 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.97 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน

EB17.98 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

EB17.99 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

EB17.100 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.101 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

EB17.102 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่

EB17.103 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

EB17.104 มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์

EB17.105 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.106 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน

EB17.107 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

EB17.108 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

EB17.109 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.110 มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

EB17.111 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัติเผยแพร่

EB17.112 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

EB17.113 มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์

EB17.114 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.115 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน

EB17.116 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

EB17.117 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

EB17.118 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.119 มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

EB17.120 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัติเผยแพร่

EB17.121 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

EB17.122 มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์

EB17.123 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

EB17.124 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน

EB17.125 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

EB17.126 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

EB17.127 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

ธันวาคม 2020
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« ธ.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ผู้เยี่ยมชม

  • 10
  • 85
  • 220
  • 1,028
  • 95,540
  • 399,999
  • 4
  • 41
  • 18